Podmínky ochrany osobních údajů

Jsme společnost Vrtíme, s.r.o.

se sídlem Šenovská 486/377, Ostrava-Bartovice, 717 00

IČO: 17511135, DIČ: CZ17511135 / Plátce DPH

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.vrtime.cz

 

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

 A.  Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno a příjmením, e-mailová adresa, telefonní číslo a vaše adresa. Případně další důležité údaje sloužící k možné komunikaci. 

 

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně našeho zboží a služeb.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 3 měsíce od naší poslední komunikace.

 

 B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje zpracovávané pro účely plnění Kupní smlouvy uchováváme po dobu účinnosti Kupní smlouvy.

Poté Vaše údaje uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (až 15 let). V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, bydliště/sídlo) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), případně takové identifikační a kontaktní údaje fyzických osob v angažmá, údaje o plnění Kupní smlouvy (obsah Kupní smlouvy, informace o jejím plnění), informace z komunikace s Vámi. Není-li to odůvodněno zahájením určitého řízení, zpracováváme údaje po dobu 5 let od zániku Kupní smlouvy.

Váš Uživatelský účet, který Vám v rámci Webu dogsie.cz zakládáme, uchováváme, dokud jej nezrušíte, nejdéle po dobu 5 let od okamžiku posledního přihlášení.

 

 C. Newslettery (obchodní sdělení) 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 
Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Maximálně 10 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: propanicka@vrtime.cz 

 

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • společnosti podílející se na expedici zboží (PPL CZ s.r.o. a Česká pošta, s.p.)
 • společnosti podílející se na expedici plateb (Shoptet Pay)
 • poskytovatel e-mailingové služby (Mailchimp) 
 • Smartsupp.com (Poskytovatel live chatu a sběru dat, i osobních – ke zlepšování kvality našich služeb a uživatelského rozhraní webu)

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

III. Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese propanicka@vrtime.cz  nebo zavolejte na tel.: +420 773 302 902 

 

Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme následující zpracovatele: 

 • Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (provozovatel služby Google Disc, Google AdWords)
 • Trivi a.s., Jankovcova 1566/2b, 170 00 Praha 7 Holešovice (poskytovatel účetních služeb)
 • Facebook Ireland – 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland Dublin 2 (služba Facebook a Instagram)
 • MailChimp (Online služba, která umožňuje odesílat newslettery)

Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

Osobní údaje mohou být předány též platformě ShoptetPay v souvislosti s plněním našich závazků vůči této společnosti, a dále jednotlivým přepravcům zajišťujícím doručování zboží našim zákazníkům.

Používáním tohoto webu může docházet k ukládání Vašich osobních údajů námi nebo třetími stranami, mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681.Data všech návštěvníků jsou ve Smartsupp v bezpečí. Existuje několik kroků, které chrání vaše data i osobní údaje.

 1. Data zadaná do formulářových polí, která jsou označena jako heslo nebo „citlivé“ nejsou nahrány, ani zasílány na Smartsupp server. To znamená, že hesla, čísla kreditních karet a ostatní citlivá data nejsou nahrávána, i když jsou vložena do formulářů. … 
 2. Komunikace mezi Smartsupp kódem na vaší webové stránce a našimi servery podporuje SSL/TLS šifrování (secure sockets layer / transport layer security). Stejně tak je pomocí SSL/TLS šifrování zabezpečena komunikace mezi Smartsupp servery a Dashboardem.

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Cookies lze zakázat změnou nastavení ve vašem prohlížeči.

 • Pokud se rozhodnete cookies zakázat, nebude možné plně využívat veškeré funkcionality
  Webové stránky.
 • Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, potvrzujete tím váš souhlas
  s použitím cookies na Webové stránce.
 • Pro analytické účely a zlepšování Webové stránky užíváme cookies služby těchto poskytovatelů:
  služba Google AdWords a Google Analytics:
  - poskytovatele Google LLC se sídlem na adrese Google Ireland Limited, se
  sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, podmínky zpracování cookies jsou
  k nahlédnutí zde https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

Microsoft Edge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles

 

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 3. 10. 2022